شروع از
29,000تومان
سالانه
صد مگ استاندارد
صد مگ فضا
دو گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود
شروع از
37,000تومان
سالانه
دویست مگ استاندارد
دویست مگ فضا
چهار گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود
شروع از
50,000تومان
سالانه
پانصد مگ استاندارد
پانصد مگ فضا
ده گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود
شروع از
59,000تومان
سالانه
یک گیگ استاندارد
یک گیگ فضا
پانزده گیگ پهنای باند
addon domain = 1
سایر امکانات نامحدود
شروع از
90,000تومان
سالانه
دو گیگ استاندارد
دو گیگ فضا
بیست و پنج گیگ پهنای باند
addon domain = 2
سایر امکانات نامحدود
شروع از
156,000تومان
سالانه
چهار گیگ استاندارد
چهار گیگ فضا
پنجاه گیگ پهنای باند
addon domain = 3
سایر امکانات نامحدود
شروع از
0تومان

custom

Powered by WHMCompleteSolution