هاست ایران سی پنل

100 مگابایت سی پنل

100 مگابایت فضای میزبانی
5000 مگابایت پهنای باند ماهانه

250 مگابایت سی پنل

250 مگابایت فضای میزبانی
12500 مگابایت پهنای باند ماهانه

Starting from
16,800تومان
Měsíčně
Objednat
500 مگابایت سی پنل

500 مگابایت فضای میزبانی
25000 مگابایت پهنای باند ماهانه

Starting from
70,000تومان
Čtvrtletně
Objednat
1000 مگابایت سی پنل

1000 مگابایت فضای میزبانی
10000 مگابایت پهنای باند ماهانه

Starting from
224,000تومان
Ročně
Objednat
2000 مگابایت سی پنل

2000 مگابایت فضای میزبانی
100000 مگابایت پهنای باند ماهانه

Starting from
42,000تومان
Měsíčně
Objednat
4000 مگابایت سی پنل

4000 مگابایت فضای میزبانی
150000 مگابایت پهنای باند ماهانه

Starting from
45,000تومان
Měsíčně
Objednat
خارج از پکیج سی پنل