هاست ایران سی پنل

100 مگابایت سی پنل

100 مگابایت فضای میزبانی
5000 مگابایت پهنای باند ماهانه

S početkom od
98,000تومان
Godišnje
Naruči
250 مگابایت سی پنل

250 مگابایت فضای میزبانی
12500 مگابایت پهنای باند ماهانه

S početkom od
16,800تومان
Mjesečno
Naruči
500 مگابایت سی پنل

500 مگابایت فضای میزبانی
25000 مگابایت پهنای باند ماهانه

S početkom od
70,000تومان
Kvartalno
Naruči
1000 مگابایت سی پنل

1000 مگابایت فضای میزبانی
10000 مگابایت پهنای باند ماهانه

S početkom od
224,000تومان
Godišnje
Naruči
2000 مگابایت سی پنل

2000 مگابایت فضای میزبانی
100000 مگابایت پهنای باند ماهانه

S početkom od
42,000تومان
Mjesečno
Naruči
4000 مگابایت سی پنل

4000 مگابایت فضای میزبانی
150000 مگابایت پهنای باند ماهانه

S početkom od
45,000تومان
Mjesečno
Naruči
خارج از پکیج سی پنل
S početkom od
1تومان
Mjesečno
Naruči