هاست ایران دایرکت ادمین

100 مگابایت

100 مگابایت فضای میزبانی
5000 مگابایت پهنای باند ماهانه

250 مگابایت

250 مگابایت فضای میزبانی
12500 مگابایت پهنای باند ماهانه

Starting from
16,800تومان
Měsíčně
Objednat
500 مگابایت

500 مگابایت فضای میزبانی
25000 مگابایت پهنای باند ماهانه

Starting from
70,000تومان
Čtvrtletně
Objednat
1000 مگابایت

1000 مگابایت فضای میزبانی
10000 مگابایت پهنای باند ماهانه

Starting from
84,000تومان
Čtvrtletně
Objednat
2000 مگابایت

2000 مگابایت فضای میزبانی
100000 مگابایت پهنای باند ماهانه

Starting from
42,000تومان
Měsíčně
Objednat
4000 مگابایت

4000 مگابایت فضای میزبانی
150000 مگابایت پهنای باند ماهانه

Starting from
448,000تومان
Ročně
Objednat
هاست خارج از پکیج ایران