13,000تومان
ماهانه
1GB

1 گیگ فاضا

50گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
15,000تومان
ماهانه
2GB

2 گیگ فاضا

70 گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
17,000تومان
ماهانه
3GB

3 گیگ فاضا

85 گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
25,000تومان
ماهانه
5GB

5 گیگ فاضا

100 گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
33,000تومان
ماهانه
10GB

10 گیگ فضا

150 گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
38,000تومان
ماهانه
20GB

20 گیگ فاضا

200 گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
59,000تومان
ماهانه
20GBMaster

Powered by WHMCompleteSolution