یافتن محصولات و سرویس ها


1GB-RIR-Cpanel

1 گیگ فاضا

10گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
19,000تومان ماهانه
190,000تومان سالانه

2GB-RIR-Cpanel

2 گیگ فاضا

20گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
34,000تومان ماهانه
340,000تومان سالانه

3GB-RIR-Cpanel

3 گیگ فاضا

30گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
48,000تومان ماهانه
480,000تومان سالانه

5GB-RIR-Cpanel

5 گیگ فاضا

50گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
72,000تومان ماهانه
720,000تومان سالانه

5GB-RIR-Cpanel-hit

5 گیگ فاضا

50گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
144,000تومان ماهانه
1,440,000تومان سالانه

10GB-RIR-Cpanel-hit

10 گیگ فاضا

100گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
192,000تومان ماهانه
960,000تومان شش ماهه
1,920,000تومان سالانه

20GB-RIR-Cpanel-hit

20 گیگ فاضا

200گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
216,000تومان ماهانه
1,080,000تومان شش ماهه
2,160,000تومان سالانه

10GB-RIR-Cpanel

10 گیگ فاضا

100گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
96,000تومان ماهانه
960,000تومان سالانه

20GB-RIR-Cpanel

20 گیگ فاضا

200گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
108,000تومان ماهانه
1,080,000تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution