یافتن محصولات و سرویس ها


1GB-RIR-Cpanel

1 گیگ فاضا

10گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
19,000تومان ماهانه
190,000تومان سالانه

2GB-RIR-Cpanel

2 گیگ فاضا

20گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
21,000تومان ماهانه
210,000تومان سالانه

3GB-RIR-Cpanel

3 گیگ فاضا

30گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
24,000تومان ماهانه
240,000تومان سالانه

5GB-RIR-Cpanel

5 گیگ فاضا

50گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
36,000تومان ماهانه
360,000تومان سالانه

5GB-RIR-Cpanel-hit

5 گیگ فاضا

50گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
72,000تومان ماهانه
720,000تومان سالانه

10GB-RIR-Cpanel-hit

10 گیگ فاضا

100گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
96,000تومان ماهانه
480,000تومان شش ماهه
960,000تومان سالانه

20GB-RIR-Cpanel-hit

20 گیگ فاضا

200گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
108,000تومان ماهانه
540,000تومان شش ماهه
1,080,000تومان سالانه

10GB-RIR-Cpanel

10 گیگ فاضا

100گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
48,000تومان ماهانه
480,000تومان سالانه

20GB-RIR-Cpanel

20 گیگ فاضا

200گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر
54,000تومان ماهانه
540,000تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution