یافتن محصولات و سرویس ها


100 مگابایت سی پنل
100 مگابایت فضای میزبانی
5000 مگابایت پهنای باند ماهانه
70,000تومان سالانه

250 مگابایت سی پنل
250 مگابایت فضای میزبانی
12500 مگابایت پهنای باند ماهانه
12,000تومان ماهانه
90,000تومان سالانه

500 مگابایت سی پنل
500 مگابایت فضای میزبانی
25000 مگابایت پهنای باند ماهانه
50,000تومان سه ماهه
120,000تومان سالانه

1000 مگابایت سی پنل
1000 مگابایت فضای میزبانی
10000 مگابایت پهنای باند ماهانه
70,000تومان سه ماهه
160,000تومان سالانه

2000 مگابایت سی پنل
2000 مگابایت فضای میزبانی
100000 مگابایت پهنای باند ماهانه
30,000تومان ماهانه
230,000تومان سالانه

4000 مگابایت سی پنل
4000 مگابایت فضای میزبانی
150000 مگابایت پهنای باند ماهانه
32,000تومان ماهانه
92,000تومان سه ماهه
320,000تومان سالانه

خارج از پکیج سی پنل
1تومان ماهانه
1تومان سه ماهه
1تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution