35,000تومان
سالانه
100 مگابایت سی پنل
100 مگابایت فضای میزبانی
5000 مگابایت پهنای باند ماهانه
9,000تومان
ماهانه
250 مگابایت سی پنل
250 مگابایت فضای میزبانی
12500 مگابایت پهنای باند ماهانه
25,000تومان
سه ماهه
500 مگابایت سی پنل
500 مگابایت فضای میزبانی
25000 مگابایت پهنای باند ماهانه
35,000تومان
سه ماهه
1000 مگابایت سی پنل
1000 مگابایت فضای میزبانی
10000 مگابایت پهنای باند ماهانه
15,000تومان
ماهانه
2000 مگابایت سی پنل
2000 مگابایت فضای میزبانی
100000 مگابایت پهنای باند ماهانه
22,000تومان
ماهانه
4000 مگابایت سی پنل
4000 مگابایت فضای میزبانی
150000 مگابایت پهنای باند ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution