168,001تومان
ماهانه
P4096
رم 4 گیگابایت
پردازنده 4 هسته 3.4 گیگاهرتز
حجم 50 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
392,000تومان
ماهانه
P10240
رم 10 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 3.4 گیگاهرتز
حجم 120 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
462,000تومان
ماهانه
P12288
رم 12 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 3.4 گیگاهرتز
حجم 150 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
616,000تومان
ماهانه
P16384
رم 16 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 3.4 گیگاهرتز
حجم 180 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
237,900تومان
ماهانه
P6144
رم 6 گیگابایت
پردازنده 6 هسته 3.4 گیگاهرتز
حجم 70 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود
322,001تومان
ماهانه
P8192
رم 8 گیگابایت
پردازنده 6 هسته 3.4 گیگاهرتز
حجم 100 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution