2,000تومان
ماهانه
10 گیگابایت
10 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود
3,500تومان
ماهانه
15 گیگابایت
15 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود
5,000تومان
ماهانه
25 گیگابایت
25 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود
11,000تومان
ماهانه
60 گیگابایت
60 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود
17,000تومان
ماهانه
100 گیگابایت
100 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود
24,000تومان
ماهانه
200 گیگابایت
200 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود
35,000تومان
ماهانه
300 گیگابایت
300 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution