یافتن محصولات و سرویس ها


100 مگابایت
100 مگابایت فضای میزبانی
5000 مگابایت پهنای باند ماهانه
35,000تومان سالانه

250 مگابایت
250 مگابایت فضای میزبانی
12500 مگابایت پهنای باند ماهانه
9,000تومان ماهانه
40,000تومان سالانه

500 مگابایت
500 مگابایت فضای میزبانی
25000 مگابایت پهنای باند ماهانه
25,000تومان سه ماهه
60,000تومان سالانه

1000 مگابایت
1000 مگابایت فضای میزبانی
10000 مگابایت پهنای باند ماهانه
35,000تومان سه ماهه
80,000تومان سالانه

2000 مگابایت
2000 مگابایت فضای میزبانی
100000 مگابایت پهنای باند ماهانه
15,000تومان ماهانه
130,000تومان سالانه

4000 مگابایت
4000 مگابایت فضای میزبانی
150000 مگابایت پهنای باند ماهانه
220,000تومان سالانه

هاست خارج از پکیج ایران
1تومان ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution