یافتن محصولات و سرویس ها


100 مگابایت
100 مگابایت فضای میزبانی
5000 مگابایت پهنای باند ماهانه
70,000تومان سالانه

250 مگابایت
250 مگابایت فضای میزبانی
12500 مگابایت پهنای باند ماهانه
12,000تومان ماهانه
90,000تومان سالانه

500 مگابایت
500 مگابایت فضای میزبانی
25000 مگابایت پهنای باند ماهانه
50,000تومان سه ماهه
120,000تومان سالانه

1000 مگابایت
1000 مگابایت فضای میزبانی
10000 مگابایت پهنای باند ماهانه
60,000تومان سه ماهه
160,000تومان سالانه

2000 مگابایت
2000 مگابایت فضای میزبانی
100000 مگابایت پهنای باند ماهانه
30,000تومان ماهانه
230,000تومان سالانه

4000 مگابایت
4000 مگابایت فضای میزبانی
150000 مگابایت پهنای باند ماهانه
320,000تومان سالانه

هاست خارج از پکیج ایران
1تومان ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution