یافتن محصولات و سرویس ها


EX40
لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید
Processor :Intel Core i7-4770
Memory : 32 Gigabyte DDR3
HDD : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s
Connection : 1 GBit/s-Port
Guaranteed Bandwidth : 200 MBit/s
0تومان ماهانه + 1تومان هزینه تنظیم

PX120
لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

Processor :Intel E5-1650 v2
Memory : 128 Gigabyte DDR3
HDD : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s
Connection : 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth : 200 MBit/s-Port
570,000تومان ماهانه + 570,000تومان هزینه تنظیم

PX120SSD
لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

Processor :Intel E5-1650 v2
Memory : 128 Gigabyte DDR3
HDD : 2 x 240 GB 6 Gb/s SSD
Connection : 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth : 200 MBit/s-Port
615,000تومان ماهانه + 615,000تومان هزینه تنظیم

PX90
لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

Processor :Intel E5-1650 v2
Memory : 64 Gigabyte DDR3
HDD : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s
Connection : 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth : 200 MBit/s-Port
438,000تومان ماهانه + 438,000تومان هزینه تنظیم

PX90SSD
لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

Processor :Intel E5-1650 v2
Memory : 64 Gigabyte DDR3
HDD : 2 x 240 GB 6 Gb/s SSD
Connection : 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth : 200 MBit/s-Port
482,000تومان ماهانه + 482,000تومان هزینه تنظیم

EX40-SSD
لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

Processor :Intel Core i7-4770
Memory : 32 Gigabyte DDR3
HDD : 2 x 240 GB 6 Gb/s SSD
Connection : 1 GBit/s-Port
Guaranteed Bandwidth : 200 MBit/s
261,000تومان ماهانه + 261,000تومان هزینه تنظیم

EX60
لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

Processor :Intel Core i7-920
Memory : 48 Gigabyte DDR3
HDD : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s
Connection : 1 GBit/s-Port
Guaranteed Bandwidth : 200 MBit/s
261,000تومان ماهانه

PX60
لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

Processor :Intel E3-1270
Memory : 32 Gigabyte DDR3
HDD : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s
Connection : 100 MBit/s-Port
Guaranteed Bandwidth : 200 MBit/s-Port
305,000تومان ماهانه + 438,000تومان هزینه تنظیم

PX60SSD
لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

Processor :Intel E3-1270 v3
Memory : 32 Gigabyte DDR3
HDD : 2 x 240 GB 6 Gb/s SSD
Connection : 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth : 200 MBit/s-Port
349,000تومان ماهانه + 438,000تومان هزینه تنظیم

PX70
لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

Processor :Intel E3-1270 V3
Memory : 32 Gigabyte DDR3
HDD : 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s
Connection : 1GBit/s-Port
Guaranteed Bandwidth : 200 MBit/s-Port
349,000تومان ماهانه + 438,000تومان هزینه تنظیم

PX70SSD
لطفا برای خرید سرور های اختصاصی تماس بگیرید

Processor :Intel E3-1270 v3
Memory : 32 Gigabyte DDR3
HDD : 2 x 480 GB 6 Gb/s SSD
Connection : 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth : 200 MBit/s-Port
438,000تومان ماهانه + 438,000تومان هزینه تنظیم

Powered by WHMCompleteSolution