یافتن محصولات و سرویس ها


ده گیگ هاست دانلود
ده گیگ هاست دانلود با پهنای باند نامحدود و کنترل پنل سی پنل
12,000تومان ماهانه
132,000تومان سالانه

سی گیگ هاست دانلود
سی گیگ هاست دانلود با پهنای باند نامحدود و کنترل پنل سی پنل
35,000تومان ماهانه
385,000تومان سالانه

شصت گیگ هاست دانلود
شصت گیگ هاست دانلود با پهنای باند نامحدود و کنترل پنل سی پنل
62,000تومان ماهانه
682,000تومان سالانه

صد گیگ هاست دانلود
صد گیگ هاست دانلود با پهنای باند نامحدود و کنترل پنل سی پنل
99,000تومان ماهانه
1,089,000تومان سالانه

دویست گیگ هاست دانلود
دویست گیگ هاست دانلود با پهنای باند نامحدود و کنترل پنل سی پنل
149,000تومان ماهانه
1,639,000تومان سالانه

یک ترابایت هاست دانلود
یک ترابایت هاست دانلود با پهنای باند نامحدود و کنترل پنل سی پنل
299,000تومان ماهانه
3,289,000تومان سالانه

هاست دانلود 10 گیگ ایران
ده گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه نامحدود
8,500تومان ماهانه
25,500تومان سه ماهه
93,500تومان سالانه

هاست دانلود 30 گیگ ایران
سی گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه نامحدود
23,000تومان ماهانه
253,000تومان سالانه

هاست دانلود 60 گیگ ایران
شصت گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه نامحدود
44,000تومان ماهانه
484,000تومان سالانه

هاست دانلود 100 گیگ ایران
صد گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه نامحدود
72,000تومان ماهانه
792,000تومان سالانه

هاست دانلود 200 گیگ ایران
دویست گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه نامحدود
99,000تومان ماهانه
1,089,000تومان سالانه

هاست دانلود 1 ترابایت ایران
یک ترابایت هاست دانلود
ترافیک ماهانه نامحدود
210,000تومان ماهانه
2,310,000تومان سالانه

هاست دانلود 2 ترابایت ایران
دو ترابایت هاست دانلود
ترافیک ماهانه نامحدود
280,000تومان ماهانه
3,080,000تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution