8,500تومان
ماهانه
هاست دانلود 10 گیگ
ده گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه ششصد گیگ
23,000تومان
ماهانه
هاست دانلود 30 گیگ
سی گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه هزار و دویست گیگ
44,000تومان
ماهانه
هاست دانلود 60 گیگ
شصت گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه دو هزار و پانصد گیگ
72,000تومان
ماهانه
هاست دانلود 100 گیگ
صد گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه سه هزار و پانصد گیگ
99,000تومان
ماهانه
هاست دانلود 200 گیگ
دویست گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه چهار هزار و پانصد گیگ
210,000تومان
ماهانه
هاست دانلود 1 ترابایت
دویست گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه شش هزار و پانصد گیگ

Powered by WHMCompleteSolution