به دلیل تغییر در محل دیتاسنتر کانادا و افزایش کیفیت و گسترش کار مجبوریم سرورها را در محل کانادا از دسترس خارج کنیم.  این کار روز پنج شنبه مورخ ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ از نیمه شب به وقت ایران آغاز شده و به مدت ۸ ساعت ادامه پیدا میکند
 طی این فرآیند کلیه سرورها در دیتاسنتر مونترآل خاموش شده، بسته بندی شده و با وسایط نقلیه به تورنتو منتقل میشوند. بلافاصله در محل مقرر در کابینت ها قرار گرفته و بدون تغییر آدرس آی پی مجددا روشن خواهند شد و در دسترس قرار خواهند گرفت.
قطعی در پیش رو، هر چند بسیار ناخوشآیند است اما اجتناب ناپذیر بوده و برای رشد متقابل شما و مجموعه ما لازم می باشد. پیشاپیش از همراهی شما در این گام بلند صمیمانه سپاسگزاریم.


Tuesday, June 21, 2016

« برگشت